Istorija
Naujienos
Apie mus
Nariai ir produkcija
Kur įsigyti?
Kontaktai
DUK
Skelbimai
 
Nuorodos:
www.ekoagros.lt
www.manoukis.lt
Ekologiškų produktų perdirbimas
 Organic
Ekologinės žemdirbystės organizacijos
Ekologinės žemdirbystės asociacija
Sertifikavimo įstaiga Ekoagros
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
 

GOJELIS, Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė

Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. sav., LT-33315

Kontaktai  tel./faks.:        (8 383) 58 390,  8 614 93360

      

 

MOLĖTŲ R. EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖ "GOJELIS"

 

 

2016 m.  liepos mėn. 08 d. konferencija

 

 

EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS ``GOJELIO``KONFERENCIJOJE ŽINIŲ IR PATIRTIES DERMĖ

     EŪB ``Gojelio`` ir  LEŽA ``Gajos`` konferencijoje ``Dirvos derlingumą gerinantys augalai nenašių dirvų ekologiniuose ūkiuose`` vyko Alantos dvaro rūmuose liepos 8 dieną. gausiai susirinkę molėtiškiai ekologinių ūkių ūkininkai, LR Seimo KRK, ŽŪR, LŽŪKT, VŠ.Į.``Ekoagros``Utenos skyriaus, Molėtų sav. atstovai, svečiai biržiečiai ir kiti konferencijos dalyviai išklausė profesorių V. ŽEKONIENĖS ir A. SVIRSKIO  ir kitų pranešimus, susipažino su gyvais augalais gausiai kaupiančiais azotą šaknų gumbeliuose.

     Profesorė habil.dr. LEŽA ``Gaja``prezidentė VANDA ŽEKONIENĖ iškėlė dirvų alinimo problemą, konsultantų patirties stoką, ekologinių ūkių konsultavimo trukdžius dažnai ŽŪM keičiant  konsultavimo taisykles, neturint geros bazės konsultantų mokymams. Profesorė pažymėjo ūkininkų atsakomybę tvarkant savo ūkių sėjomainas, rūpinantis dirvų maisto medžiagų balansu. Stebina Ž.Ū. ministerijos užsakomieji tiriamieji darbai, kurių vertė vienkartinė.

    Profesorius habil. dr. ANTANAS SVIRSKIS pristatė temą apie pupinius augalus- dirvos derlingumo išlaikymo garantą. pabrėžęs, kad esąs GMO (genetiškai modifikuotų organizmų) priešas, pristatė savo auginamus tris vertingiausius augalus- ispanišką šalaviją, burnotį ir soją `Merlin` bei aptarė jų savybes.  Profesorius paminėjo, kad Lietuvoje registruota 400 herbicidų rūšių, žemės ūkio veikla tampa verslu. Ne tuo keliu eina Lietuvos žemės ūkis. Ekologiniai ūkiai turi saugoti dirvos mikroorganizmus, kurie gamina augalams maistą, kuo daugiau ir įvairesnių pupinių augalų ūkiuose.

     Ukmergės rajono ekologinio ūkio ūkininkas Valentinas Genys kalbėjo apie savo 35 ūkininkavimo metus. Pasidalino patirtimi auginant daugiametes ankštines žoles sėklai, kalbėjo apie jų naudą sėjomainai ir dirvos derlingumui. Šiame ūkyje gaunama 4-5 tonos grūdų iš hektaro. Ekologiniam ūkiui tai geras derlius. Per 12 ekologinio ūkininkavimo metų atkūrė dirvų struktūrą, viename kv. metre randa 120 sliekų, ankštinių augalų dėka susitvarkė NPK balansas dirvose, susiformavo  geros sąlygos augalų šaknynui. Valentinas kritikavo ekologinio ūkininkavimo taisykles, kurios sudėliotos principu ``jūs bėkit- mes gaudysim``,  pažymėjo silpną konsultantų pagalbą ekologijos atžvilgiu, akcentavo siaurą žalinimo sistemos matymą. Nėra mokslinių tyrimų ekologiniam ūkininkavimui- ūkininkas juos daro pats. Pažymėjo, kad Lietuvoje būtina atgaivinti sėklininkystę.

    Molėtiškis ekologinio ūkio ūkininkas Pranas Eugenijus Smalskys pasidalino patirtimi auginant pupinius vienmečius ir daugiamečius augalus. Dirvos derlingumą palaikyti nelengva, nes ūkininkaujama kalvotoje žemėje. Gerai dera vikių-avižų mišiniai, kasmet sėjamas baltųjų dobilų įsėlis, auginamos lauko pupos. Ūkininkas kritikavo LR ŽŪM dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių kaitaliojimo, dėl ``sofos`` ūkininkų, kurie gauna išmokas kone tokio pat dydžio kaip ir ekologiniai. Kodėl jiems mokamos jaunojo ūkininko ir nederlingų žemių išmokos?

 Daugiamečių ankštinių augalų auginimui iš LR Ž.Ū. ministerijos pusės nėra skatinimo. Kad daugiametės ankštinės žolės pataisytų dirvožemį reikia jas auginti tame pačiame lauke keletą metų, o ne vienerius metus. Didelės bėdos su ekologinėmis sėklomis.

  Alantos sen. ekologinio ūkio ūkininkas Vaclovas Auglys kalbėjo apie patirtį auginant daugiametį pupinių šeimos augalą- esparcetą. Auginant šį medingą augalą sėklai labai svarbi bitelių pagalba. Esparcetas ūkyje auginamas su antsėliu ir be jo. Praeitais metais nuimtas gausus sėklų derlius. Esparceto sėklai ūkininkas paruošė patalpas jų džiovinimui ir laikymui.  Ūkininkas domisi naujovėmis, renka literatūrą esparceto ir kt. daugiamečių ankštinių auginimo klausimais, pasigenda mokslinių tyrimų medžiagos azotą kaupiančių augalų auginimo technologijų, konsultantų pagalbos.

    VŠĮ. ``Ekoagros`` Utenos skyriaus tikrintojas Tautvydas Burneika supažindino konferencijos dalyvius su ekologinio žemės ūkio taisyklių  paskutine versija. Ūkininkai turėjo daug klausimų; į kai kuriuos pranešėjui buvo keblu atsakyti. Ūkininkai prieštaravo nuostatai kad tikrintojai gali atvykti į ūkį nepranešę bent prieš dieną, dėl trečio laipsnio sankcijų taikymo gyvulininkystėje, dėl sėklininkystės bėdų ir produktų nesertifikavimo.

     Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistas Sigitas Miškinis pateikė KPP ``Parama ūkininkų konsultavimui`` taisyklių pakeitimus.

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė konferencijos dalyvius supažindino su LŽŪK tarnybos sistema, taisyklėmis ir konsultavimo tvarka. Kalbėjo apie konsultantų atrinkimo, apmokymo, praktinės patirties įgijimo pastangas.

       Svečias iš Lenkijos Palenkės vaivadijos ekologinių ūkių konsultantas ir ``Agrobiotest``sertifikavimo įmonės inspektorius Valdemaras Bobinas pasidalino konsultavimo patirtimi kaimyninėje šalyje. Pasak svečio, Lenkijoje konsultantai ir ūkininkai kartu sudaro bendrą darbo planą laukuose ir dokumente. Konsultantas dažnai būna ūkyje, kartu su ūkininku ieško sprendimų. Dauguma konsultantų yra ir tikrintojai,- gali ūkininkams praktiškai patarti. P. Valdemaras sulaukė daugybės klausimų, į kuriuos pateikė išsamius atsakymus.

     LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Petras Čimbaras, atidžiai išklausęs išsakytas problemas, patarė tęsti ir tobulinti ūkininkų konsultavimą pasitelkiant kaimyninių šalių patirtį. Konferencijos tema aktuali; ekologinio ūkininkavimo tikslas – nenualinti žemės. problemų yra, bet jas reikia spręsti.

    Popietinėje dalyje ``Gojelio`` konsultantė Elena Grajauskienė pristatė Šveicarijoje įgytą  konsultavimo patirtį, kur konsultantas ūkyje jaučiasi kaip savas. Ūkyje stebima augalų augimo būklė, ieškoma nesėkmės priežasčių, tiriamas armuo, stiprinama ūkio ekonomika, didinamas ūkio verslumas. Ypatingas dėmesys skiriamas dirvos mikroorganizmų gyvenimui. Demonstruoti dirvos gerintojai  ir sveikatintojai.  Akcentuotas ankštinių augalų vaidmuo dirvų gerinimui.

    Diskusijose kalbėjo Žemaitijos atstovas Marijus Čekavičius, LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis, Biržų sav. VŠ.Į. TATULOS programos atstovai Vytautas Zurba, Valerija Gražinienė. gerbiami profesoriai V.Žekonienė ir A.Svirskis konsultavo ūkininkus įvairiais ekologinio ūkininkavimo klausimais. Pažymėta, kad dirvos gerinimas ankštiniais augalais yra svarbiausias ekologinio ūkio darbas.


   Molėtų Vilnies konferencijos nuotraukos >>>


 NAUJIENOS

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija        Aktualijos

2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 3D-45    

 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

2016 05 02 EŽŪ Taisyklės

2016 06 07 Išmokos 2016-2020 m.

2016 07 22 Del nederlingų žemių (pakeitimas)

Papildoma ES parama pieno sektoriui    http://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.17056

Pasėliai vis dar Kas žinotina valstybinę žemės

Liepos mėnesį deklaruojami ir tikslinami  plotai http://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1705

ūkio paskirties žemę išsinuomojusiems ūkininkams                http://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.17057


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO  

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286  „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS

„EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-185  Vilnius


 

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2016 METAIS GRAFIKAS


LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS, TAIKOMOS NUO 2016 METŲ

 


DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-49 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ SUPAPRASTINTŲJŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, TAIKOMŲ PAREIŠKĖJAMS, KURIŲ ŪKIŲ EKONOMINIS DYDIS, IŠREIKŠTAS PRODUKCIJOS STANDARTINE VERTE, YRA NUO 8 000 EUR IKI 50 000 EUR, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


SKIRTINGŲ RŪŠIŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIES SUTARTINIAM GYVULIUI SĄRAŠAS

 

„EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR SANKCIJŲ DYDŽIAI


Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės buvo patvirtintos dar praėjusiais metais. Šiomis taisyklėmis įtvirtintos nuostatos bus pagrindas 2016 metų paraiškų teikimui ir visam likusiam finansiniam laikotarpiui iki 2020 m.

Siekiant užtikrinti kaip įmanoma sklandesnį paramos teikimo procesą, kuris nesukurtų perteklinės administravimo naštos, atitiktų paramos tikslus ir tarnautų siekiant, kad sklandžiai ir laiku ES tiesioginių išmokų parama pasiektų ūkininkus,     atnaujintos ir patikslintos kai kurios 2016 metų paraiškų teikimui galiosiančios nuostatos (2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 3D-175).

Svarbiausi taisyklių pakeitimai

Patikslintas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius. Nors patikslinimų nėra daug, siekiant išvengti painumo, klasifikatorius išleistas nauja redakcija, todėl svarbu, kad besirengiant šių metų deklaravimui pareiškėjai remtųsi būtent atnaujinta šio deklaravimo taisyklių versija. 

Atsižvelgiant į versline sodininkyste ir uogininkyste užsiimančių pareiškėjų pasiūlymus, patikslintos tokių plotų deklaravimo nuostatos, numatant, kad į verslinio sodo plotą, tinkamą paramai gauti, įtraukiamas nebe iki 8 metrų, bet iki 12 metrų, matuojant nuo vaismedžio kamieno,  atstumas išilgai kraštinių (išorinių) sodo eilių, reikalingas sodo technikai pravažiuoti. Taip pat svarbu, jog sodininkyste ir uogininkyste užsiimantys pareiškėjai, įsidėmėtų, kad sodų ir uogynų tarpueiliai (jei juose yra pieva) turi būti sutvarkyti (nušienauti ar numulčiuoti) iki liepos 1 d., kad tokie plotai netaptų galimu piktžolių šaltiniu kaimyniniams dirbamos žemės laukams.

Svarbūs pasikeitimai laukia pievas deklaruojančių pareiškėjų. Pareiškėjams, kurie nelaiko žolėdžių ūkinių gyvūnų arba jų laiko mažiau nei 0,3 SG deklaruojamam pievos hektarui, bus privalu intensyviau nei iki šiol vykdyti šių plotų priežiūrą, t. y. deklaruojamus pievų plotus reikės nušienauti ne mažiau kaip 2 kartus (ne mažiau kaip vienas šienavimas – iki liepos 1 dienos ir ne mažiau kaip vienas šienavimas laikotarpyje nuo liepos 2 dienos iki rugpjūčio 31 dienos) sezono metu. Bus sustiprinta ir tokių plotų priežiūros kontrolė, todėl svarbu įsidėmėti, kad šiems pareiškėjams reikės pildyti „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalą“, kurio pavyzdinė forma išleista deklaravimo taisyklėse (8 priedas).

Tuo tarpu pareiškėjams žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojams, kuriems deklaruojami pievų plotai būtini gyvuliams ganyti, taikomas patikslintas pievų priežiūros terminas – rugpjūčio 31 d. Tai reiškia, kad pareiškėjų, kurie žolėdžių ūkinių gyvūnų laiko ne mažiau kaip 0,3 SG/ha, deklaruojamuose pievų laukuose bus privalu po rugpjūčio 31 d. aptikti gyvulių buvimo ir ganymo požymius, o jeigu kai kuriuose laukuose nebus ganoma, bus privalu juos nušienauti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ šiems pareiškėjams pildyti nereikia.

Svarbu įsidėmėti, kad už deklaruojamus pievų plotus siekiant gauti tiesiogines išmokas ir išmokas už priemonių „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ reikalavimų įgyvendinimą, yra taikomi būtent šių priemonių paramos reikalavimai, todėl tokiuose plotuose būtina laikytis numatyto šienavimo termino, gyvulių ganymo reikalavimų ar kt.

Keletas svarbių patikslinimų atlikta ir sklandesniam žalinimo išmokos įsisavinimui užtikrinti: mišiniai, kuriuos sudaro tik azotą kaupiantys augalai, turės būti deklaruojami kodu AKM; išplėtus ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) užskaitai taikomų elementų (medžių grupės ar miškeliai, tvenkiniai ir kūdros, palaukės, grioviai) sąrašą, atlikti būtini paaiškinamieji patikslinimai, kurie leis suprantamiau ir lengviau deklaruoti tokius elementus.

Siekiant paramos tikslingumo, numatytos papildomos aktyvios veiklos pramoniniuose šiltnamiuose užtikrinimo priemonės, kai skiriama susietoji išmoka už daržovių auginimą uždarajame grunte. Per visą gamybinės veiklos laikotarpį bus privalu kiekvieną mėnesį (ne vėliau kaip iki 10 mėnesio dienos) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra) pateikti informaciją apie realizuotą produkciją.  O štai Agentūros patikrinimų metu bus privalu įsitikinti, kad visame deklaruotame tinkamame paramai plote (uždarajame grunte) būtų vykdoma gamybinė veikla.

 


 

SUSIPAŽINKIME SU AKTUALIAIS LR ŽŪM ĮSAKYMAIS 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo  2016 m.   >>>

     ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Antanas  Karbauskas patikslina išmokų dydžius  šiems  metams.   >>>

2016 02 01 Susietoji parama iž gyvulius  

2016 02 02 leidimas neekol. sėkloms ŽŪM  

Sąlyg. gyvuliai ekolog. 2016 01 26   

ŽŪM 2016 01 04 dėl gyvūnų ir pasėlių draudimo taisyklių įgyv. 


 

 VERSLO PLANAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama SMULKIESIEMS ŪKIAMS“

 PARAMOS ParaiškA      pagal lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS“


 2015 metų PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS pasėlius IR gyvulius IŠMOKŲ dydžių suvestinė

  ĮSAKYMAS  DĖL 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius IR gyvulius MOKĖJIMO

 

  LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemoNĖS „IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ“ ĮGYVENDINIMO taisyklėsPatvirtinta parama už pasėlius ir gyvulius


Daugiau medžiagos :

https://wwwnma.lt/index.php/pagrindinis-meniu/parama/12  

    Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m.programa

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/apie-programa/4911

 

LIETUVOS EKOLOGINĖS ŽEMDIRBYSTĖS ASOCIACIJAI 25-MEČIUI

     LEŽA Tarybos narės Elenos Grajauskienės pranešimas

                  2015 12 09  LEŽA ``GAJOS`` ir LR seimo KRK posėdyje 

 

    EŪB ``Gojelis`` įkurtas 2003 m. kaip Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos  (LEŽA)``Gaja``padalinys. Bendruomenė veikia Molėtų r. ribose. LEŽA ``Gaja`` įkurta 1990 m. veikia visoje Lietuvos teritorijoje. 2011  m. įsikūrė Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA), kuri daugiau rūpinasi ekologiškų produktų realizavimu.

   Sena kinų patarlė sako; kvaili augina piktžoles, protingi- derlių, o išmintingi-dirvą. Šveicarai, pas kuriuos 10 metų mokėmės ekologinio ūkininkavimo, pritaria; sveika dirva- sveikas žmogus- nėra karo. Mūsų ``Gajos`` ir ``Gojelio``tikslas nuo pat įsikūrimo yra ``sveika dirva ir sveikas maistas Žmogui``

    Kokia padėtis dabar, po 25 metų? Ekologinių ūkių Lietuvoje turim pakankamai; šiais metais pagal pasėlių deklaravimo duomenis, birželio 15 d. sertifikuoti ūkius norėjo 2693 pareškėjai.  Sertifikuotos žemės plotas Lietuvoje yra 6 proc. nuo bendro žemės naudmenų ploto. Tai geri rodikliai ES.  O kaip su pagrindiniu tikslu- ar nealiname dirvos?  ES grūdiniai augalai užima apie 15 proc. ekologiškai dirbamos žemės. Mūsų šalies ekologiniuose ūkiuose vyrauja grūdiniai augalai. Augindami 41 proc.grūdų nuo viso ekologiškai dirbamo ploto pirmaujame Europoje. Gyvulininkystė vis mažiau mėgiama. Dirva yra alinama. Kai kūrėme LEŽA, įsipareigojome saugoti dirvą, laikytis bioįvarovės ir laikėmės pagrindinių ekologinio ūkininkavimo principų iki išmokų atsiradimo.

     Lietuvos vartotojai ekologinės grūdų produkcijos gauna labai mažai. Didžiausia dalis- eksportui.

Išmokas mokame nemažas, o ekoproduktų negauname. Ką turime padaryti kad ekologiška produkcija liktų Lietuvoje? Reikia labiau rūpintis perdirbimu ir pateikimu Lietuvos vartotojui.

    Molėtų krašte grūdinės kultūros užima apie 28 proc., vyrauja smulkūs, mišrūs šeimos ūkiai. Vidutinis ekologinio ūkio dydis 40 ha, laikomi gyvuliai. Tik 11 ūkių gyvulių nesertifikuoja, yra augalininkystės krypties.

     Vš.Į. ``EKOAGROS``Utenos skyriaus duomenimis Molėtų r. 2012m. sertifikuoti 69 ūkiai,  Sertifikuota ž. ū. naudmenų   31844 ha,  2013 metais  sertifikuota  60 ūkių, 2014 metais  sertifikuoti   55 ūkiai,  2015 sertifikavimui ruošėsi 75 ūkiai.

        2015 m. pradžiai 44 ūkiai laiko gyvulius, t.t. pieninius galvijus laiko 30 ūkių. Stambiausi ekologiniai pieno ūkiai- Alantos sen, Antaliežių k. Elvyros Pekarskienės, jauno ūkininko Ginto Bulkevičiaus ir Alantos technologijos ir verslo mokyklos piendavės.

     Inturkiškio Giedriaus Prakapavičiaus ekologiniame ūkyje laikomos įvairių veislių avys ir ožkos. Molėtiškiai gali pasilepinti šių gyvūnų sūriais, mėsos gaminiais. Gausus avių  pulkas ganosi Karališkių k. Vandos ir Alvydo Šeikių ūkyje. Mėsinė galvijinkystė sėkmingai plečiama Inketrio k. Liudos ir Broniaus Pusvaškių, Dapkūniškio k. Vydmanto Čereškos, Migiškių k. Reginos Raubienės ūkiuose. Daržo ir sodo augalus sertifikuoja tik 19 ūkių.

Džiugu kad mūsų  molėtiškiai gali gauti įvairių ekologiškų produktų ne tik mugių ir švenčių metu. 

        Dauguma ūkių apsieina be samdomos darbo jėgos, nes dirba visi šeimos nariai. Svarbu ne tik išauginti ekologiškus produktus, bet ir paruošti  juos pardavimui.

      Gyvename netoli Vilniaus- vyksta nuolatinis produkcijos pateikimas  tiesiogiai vartotojams.  Pastaruoju laiku pastebime kad vartotojų supratimas apie ekologiškų produktų naudą sveikatai, vaikų mitybai žymiai išaugo. Aukštesnio išsilavinimo vartotojai ieško ekoproduktų smulkiuose ekologiniuose ūkiuose, patys lankosi ūkiuose, tariasi dėl  retesnių daržovių išauginimo.

    Molėtiškiai ekologinių  ūkių ūkininkai bendraujame tarpusavyje, lankome šviečiamuosius renginius, konferencijas, kuriuos kiekvienais metais organizuoja LEŽA ``Gaja``ir EŪB ``Gojelis``, dalinamės patirtimi, pradedame naudotis konsultavimo paslaugomis.

      Ar išliks smulkus, šeimos ekologinis ūkis Lietuvoje- mums abejonių nekyla. Smulkiame ekologiniame ūkyje šeimininkas pats gali prižiūrėti savo žemę, gyvūnus, atsakyti už ekologinio ūkininkavimo kokybę. Tokiame ūkyje auga darbštūs vaikai ir dažnai perima tėvų ūkius.

      Kas padėtų išlikti ir išgyventi iš ekologinio ūkininkavimo smulkiam ekologiniam šeimos ūkiui?

Pirmiausia pastovumas ir tikėjimas ateitimi. Reikalinga ekologinio ūkio strategija, kuri reglamentuotų ūkio dydį, ekologiškumo vientisumą  ir kitus būtinus dalykus.

     Būtina visokeriopai skatinti verslumą ekologiniuose ūkiuose. Išmokos už hektarus neilgai trūkus mažės, ir visai gali nutrūkti. Kiekvienam ūkiui pelningiau vartotojui pateikti gatavą ekoproduktą negu žaliavą. Tai sustiprintų ūkio ekonomiką ir atsakomybę už savo produkciją.

     Ūkininkai turi daugiau naudotis konsultavimo paslaugomis. Konsultacijos reikalingos ne tik auginant augalus ir gyvūnus, bet ir ekoproduktų pardavimo, kooperavimosi, dokumentų tvarkymo klausimais. Labai svarbu ūkininkams pateikti mokslinių bandymų duomenis, mokyti dirvos derlingumo išlaikymo metodų. Svarbu turėti ekologinio ūkininkavimo konsultavimo sistemą. Konsultantams būtina tobulintis, teikti gerąją užsienio patirtį, reikia turėti ir parodomuosius ūkius.

      Verta pagalvoti ar ne tikslingiau remti ekologinius ūkius ne už plotus, o už ekologiškos produkcijos kiekius. Jei sutvarkyti išmokas už daržoves, vaisius, perdirbtus pieno ir mėsos produktus, Lietuvoje liktų daugiau ekologiškų produktų.

         LEŽA ``Gaja`` tarybos narė, EŪB ``Gojelio`` konsultantė   Elena Grajauskienė


Liepos 17 d, spalio 14 d. konferencių  medžiaga 2015 m. "Gojelio" medžiaga,


 2014 m. "Gojelio"  medžiaga